Pokrok Rehabilitace

POKROK rehabilitace -
dětské neurorehabilitační centrum

je moderní zdravotnické zařízení, určené pro děti a dospělé s neurologickým, ortopedickým a jiným postižením, pacienty v rekonvalescenci po operacích a úrazech, pacienty s akutním a chronickým postižením pohybového aparátu, předčasně narozené děti a sportovce.

POKROK je centrum

které propojuje standardní a moderní terapeutické (rehabilitační) postupy, cílený a individuální přístup (diagnostika), mezioborovou spolupráci a odborné poradenství, to vše v moderním centru s nadstandardní vybaveností a více jak 20-ti lety zkušeností v neurorehabilitaci dětí a dospělých.

POKROK rehabilitace

se věnuje hlavně pacientům, kteří potřebují rehabilitace dlouhodobě a intenzivně, převážně těm, kteří vyžadují celoroční péči a pravidelné, odborné dozorování vývoje. Jsou to hlavně děti s vrozeným nebo získaným postižením pohybu a mentální poruchou. Nejčastější diagnózy jsou neurologické (DMO, SMA, epilepsie), ortopedické (skoliózy, deformity) a genetické (West sy., Rett sy.) dále jsou to pacienti s akutním nebo chronickým postižením pohybového aparátu, jako jsou bolesti, blokády a úrazy hlavy, páteře a velkých kloubů, důležitou součástí naší práce je diagnostika a poradenství předčasně narozených a rizikových dětí, práce se sportovci a preventivní cvičení pro širokou veřejnost „zdravá záda“.

NEUROREHABILITACE

je o dlouhodobém a intenzivním působení terapie ve vysoké kvalitě a jedině tak, jsme schopni i u těžce postižených dětí docílit maximální funkce, působit preventivně, vytvářet perspektivu pro ještě neobjevenou léčbu a zlepšovat sociální složku. Důležité je postupovat zodpovědně a přizpůsobovat terapii věku a stavu dítěte. Naše základní terapeutické přístupy, vychází z cvičení na neurofyziologickém podkladě (Bobath koncept, Vojtova metoda, PNF...), optimalizace myoskeletárního systému, ergoterapie (funkce - sebeobsluha, kognice...), senzorické stimulace, edukace a poradenství.

Pro optimální a potřebné výsledky

je zásadní dostatečná (přiměřená) intenzita a frekvence, ať už pří celoroční ambulanci nebo každodenním pobytu. Neurorehabilitace dětí je velmi zodpovědná činnost, která vyžaduje kvalitní a individuální terapeutický přístup, založený na kvalitní diagnostice, cílené terapii, mezioborové spolupráci a dostatečném a pravidelném zaučování rodiny.

POKROK rehabilitace

tvoří tým zkušených terapeutů s vysokou erudicí, zručností, profesionalitou a dostatečnou fantazií. Dlouhodobě rozvíjíme koncept mezioborové spolupráce a cílíme na individuální potřeby pacientů. Smysluplnost terapie, pomůcek a potřeb koordinujeme a konzultujeme v rámci jednoho prostoru. Proto spolupracujeme s odborníky z protetiky, neurologie, ortopedie, fyziatrie, nutriční terapie, trénování dětí...a snažíme se neustále navazovat nové kontakty, získávat nové informace a vzdělávat se v neurovědě a rehabilitaci. Rozšiřujeme tak služby a komplexnost pro naše pacienty.