Pokrok rehabilitace

vstupní vyšetření

diagnostika,
komplexní vyšetření pohybového aparátu,
rozsahů kloubů,
svalové síly
a funkčních dovedností

vytvoření strategie terapeutické péče

poradenství

SLUŽBY

Terapie

Každý klient má svůj terapeutický režim a cíl, který vychází z individuálních potřeb a cílené diagnostiky. Pro sestavení optimální terapie je důležité zohlednit věk, diagnózu, celkový stav, potřeby a cíle, sociální zázemí a jiné okolnosti. Při terapii se využívá cvičení na neurofyziologickém podkladě (Bobath koncept, Vojtova metoda , PNF...),měkké a mobilizační techniky, neuromobilizace, senzorická stimulace, ergoterapie, snoozelen, kompenzační a protetické pomůcky, trakční klec, velké míče, tejpování, teplé a studené zábaly, edukační pomůcky a nadstandardně vybavené tělocvičny

Základní terapeutická jednotka je 55min.

Formy terapie

Celoroční ambulance

je využívána hlavně klienty z dojezdových vzdáleností, protože je založena na pravidelném a dlouhodobém režimu. Průběžná kontrola vývoje a stavu. Mezioborové konzultace.

Intenzivka

je krátkodobá, velmi intenzivní terapie, zaměřená na konkrétní krátkodobý cíl. Minimální doba je 1 týden, každý den po 1 hod (celkem 5hod)

Masáže

relaxační masáže
reflexní terapie
baňkování
lávové kameny
solno-olejové masáže