Pokrok Rehabilitace

Komplexní přístup
v neurorehabilitaci dětí a dospělých

Diagnostika
Terapie
Poradenství

Více jak 20 let zkušeností

Propojování jednotlivých rehabilitačních postupů intenzivně a dlouhodobě

Rehabilitační péče o pacienty s neurologickým postižením