Pokrok Rehabilitace

 

Pokrok rehabilitace s.r.o. a Pokrok dětem z.s. 

Pořádají odborný

SEMINÁŘ

na téma

SMA Nová naděje

Nové obzory v komplexním přístupu problematiky spinální svalové atrofie“ v dopadech nejmodernější léčby

Přijďte si poslechnout a podebatovat na pásmo přednášek pohledem fyzioterapie, ergoterapie, ortopedie, protetiky, nutriční terapie, kompenzačních pomůcek a pacientů v rámci mezioborové spolupráce a nutnosti nového přístupu, s ohledem na převratnou léčbu tohoto vážného onemocnění.

Seminář je určen pro odbornou veřejnost

Registrace na pokrok@pokrokrehabilitace.cz

Vstup je volný- občerstvení a spousta informací zajištěny

Akce se uskuteční 22.3. 2024v prostorách SZŠ a VOŠZ  v Ostravě 1.máje 2208/11 od 9. hod.

 

Program

9.00 -Úvodní slovo

Petr Ondráčka fyzioterapeut Pokrok rehabilitace

9.15- Skolióza u pac. s SMA z pohledu fyzioterapeuta

Bc. Martin Liška fyzioterapeut Pokrok rehabilitace

9.45- Protetika - korzety a ortézy u pac. s SMA

Michal Musil protetik Pohlig Austria

10.15 - Ortopedická protetika u pac. s SMA

Mudr. Petr Krawczyk Ph.D. ortoped – protetik Proteor  Ostrava

10.45- Ortopedická  chirurgie u pac. s SMA

Mudr. Karel Urbášek Ph.D. ortoped Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

11.15 -RHC pac. s SMA v bazénu

Bc. David Knybel ergoterapeut Pokrok rehabilitace

11.45-12.30 přestávka

12.30 -SMA v souvislostech pohledem pacienta

Mgr. Adam Kratochvíl  SMáci  pacientská organizace

13.00 -Nutriční problematika u pac. s SMA

Phdr. Dagmar Kovářů nutriční terapeut

13.30 -Kompenzační pomůcky u pac. s SMA

Matěj Čejka  technik zdrav. pomůcek Medesa

14.00- Respirační terapie u  pac. s SMA

Bc. Martin Liška fyzioterapeut Pokrok rehabilitace

14.30 -Moderní technologie v rehabilitaci pac. s SMA

Bc. David Knybel ergoterapeut Pokrok rehabilitace

Pořadí příspěvků se může změnit!!!